Hoitoalan luento

LUENNOINTI JA KONSULTOINTI

Hyödynnetään yhdessä osaamistani terveydenhuoltoalalta ja simulaatio-oppimisesta!

Olen koulutukseltani sairaanhoitaja ja sitä työtä teenkin päätoimisesti. Koko työurani olen työskennellyt akuuttihoidon parissa eritasoisissa päivystyksissä, leikkaussalissa sekä lyhyen aikaa ensihoidossa. Työurani aikana olen kouluttautunut kouluttamaan muita työntekijöitä simulaatio-oppimisen keinoin, ja voidaankin sanoa että olen simulaatiotekniikan ja -realismin edelläkävijä Suomessa. Olen käynyt pitämässä luentoja suomeksi ja englanniksi sekä ollut konsulttina simulaatioiden parantamiseen liittyen eri yksiköissä ympäri Suomea. Olen tehnyt yhteistyötä mm KYS:n, Laerdalin, HUSn, Metropolia AMK:n ja Laurea AMK:n kanssa.

Mahdollisia luentojen aiheita ovat mm:

  • Akuuttihoitotyö

  • Traumapotilaan hoito

  • Perioperatiivinen hoitotyö

  • Simulaatio-oppiminen

  • Tiimityö

Näiden lisäksi olen opettanut sairaanhoitajaopiskelijoille kädentaitoja, kuten laskimokanyylin asettamista, suonensisäisen nestehoidon toteuttamista sekä injektioiden antamista.

Olen ollut apuna useassa organisaatiossa kun he ovat halunneet viedä simulaatiokoulutuksiaan eteenpäin, parempaan suuntaan. Olen EUSIM-simulaatiokouluttajalurssin käynyt simulaatio-ohjaaja ja simulaatiorealismin puolestapuhuja. Tulen mielelläni jakamaan osaamistani kanssanne. Pohditaan yhdessä miten juuri teidän simulaatioharjoituksenne saadaan nostettua seuraavalle tasolle!